ilkokul

KAMPÜS İLKOKULU HAKKINDA

İlköğretim, toplumun temel kültürünü geliştirir. Siyasal, sosyal ve ekonomik sorunların asıl çözüm yeri ilköğretim tabanıdır. Kampüs Koleji İlköğretim eğitim programı, çocuğu yetişkin yaşamına ve bir üst öğrenime hazırlayacak şekilde düzenlemiştir.

Eğitim programımız sarmal bir yapıda olup, her ders ve konu, birbiri ile ilişkilendirilerek disiplinler arası çalışılmaktadır. Ders konularımız MEB müfredatı ile beraber öğrencilerin ilgi alanlarından ve günlük yaşamlarından seçilmektedir. Eğitim programımızın temelinde etkin katılım, bireysel hız, somuttan soyuta, basitten karmaşığa, kolaydan zora bir sistem ve Davranış Geliştirme Sanatı yer almaktadır.

Kampüs İlkokulu’nda çocuklarımız birbirinden ilginç deneylerle bilim ve teknolojiyi erken yaşta tanır ve hayatın içine katar. Her bir çocuğumuzun ilgi ve yetenekleri, dünya standartlarına uygun ölçme değerlendirme metotlarıyla keşfedilip geliştirilir. Çocuklarımızın bilişsel, fiziksel, duygusal ve sosyal açıdan gelişmiş bireyler olabilmesi adına zihnin tüm gelişim alanlarına (bilişsel, duyuşsal, psikomotor) yönelik çalışmalar yapılır.  Bununla birlikte, ilkokulumuzun bünyesine özel olarak hazırlanmış farklı atölyelerde öğrencilerimizin el becerileri geliştirilerek, hayal güçlerinin sınırları zorlanarak hem eğlenip hem de öğrenmeleri sağlanır.

 

DİL EĞİTİMİ

Kampüs Koleji’nde yabancı dil eğitimi öneminin bilincinde olarak, İngilizce eğitim sistemimizin temellerini dünya vatandaşlığı çerçevesinde oluşturuyoruz. Amacımız; öğrencilerimizin yabancı dil konusunda hem grammar hem de speaking anlamında yetkin bireyler olmasını sağlamaktır. Bu bağlamda, öğrencilerimizin CLT (Campus Language Test) ile dört temel becerisi (writing, listening, reading, speaking) ölçülür. Native Teacher eşliğinde en az 2 saat Speaking Conversation dersi ile konuşma becerisi desteklenir.

Kampüs Koleji’nde İngilizce öğretmenleri ders içerisinde ve ders dışında öğrencilerle İngilizce konuşarak onların dil öğrenmedeki motivasyonlarını ve şevklerini canlı tutar. Öğretmenlerin derste uyguladıkları İngilizce etkinlikler dil öğrenimini kolaylaştırır. Sınıf içi etkinliklerden bazıları; eşli çalışma, grup çalışması, role play, oyunlar ve anketlerdir. Bunun yanında yıl içerisinde okulumuzda düzenlenen Dil Yarışmaları ve Dil Şenliği de keyifli ve öğretici aktiviteler arasında yer alır.

 

KEY (KAMPÜS EĞİTİM YAKLAŞIMI)

5N1K: 5N1K, okuduğunu anlamaya yönelik Kampüs İlkokulu’nda haftada 1 saat verilen özel bir derstir. Öğrencilerimiz verilen metinleri sınıf öğretmeni ve arkadaşlarıyla okuyup inceledikten sonra hep beraber değerlendirme yaparlar. Bu derste öğrencilerimize edindirmek istediğimiz kazanımlar şu şekildedir: düşünme, alternatifli düşünme, hem kendi hissini hem de diğerlerinin neler hissettiğini anlama, çıkarım yapma, neden sonuç ilişkilerini kısa sürede fark etme ve anlam oluşturma gibi yeteneklerdir.

SORU ÇÖZME BECERİLERİ (SÇB): İlkokul 4. Sınıfta, öğrencilerimizin akademik becerilerini geliştirmeye yönelik haftada 2 saat Soru Çözme Becerileri dersi verilmektedir. Bu derste öğrencilerimiz sınıf öğretmenleriyle test çözüp, test sorularını tartışıp değerlendirmektedir. Aynı zamanda sınıf öğretmenlerimiz, bilgileri değerlendirme, yorumlama ve soru çözme hızı hakkında öğrencilerimize bilgi vermektedir.

DAVRANIŞ GELİŞTİRME SAATİ (DGS): Kampüs İlkokulu’nda haftada 1 saat verilen Davranış Geliştirme dersi temel evrensel değerlerimizi öğrencilerimize kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu dersimizde öğrencilerimize; kazandıkları değerleri davranışla ifade edebilmeyi, temel değerleri pekiştirmeyi ve psikolojik, bilişsel ve sosyal gelişimlerine uygun kazanımları edindirmeyi hedefliyoruz.

NELER BİLİYORUZ: İki haftalık periyotlarla 2.3. ve 4. sınıf öğrencilerimize uyguladığımız Neler Biliyoruz sınavı ile öğrencilerimizin öğrenme durumları ölçülür. Neler Biliyoruz sonuçlarına göre öğrencilerimizin eksikleri tamamlanır ve gerek duyulan öğrencilere etüt takviyesi yapılır. Neler Biliyoruz sınavları, öğrencilerimizin ders konularını eksiksiz bir şekilde öğrenmesini sağlamak ve tam öğrenmeyi gerçekleştirmek için yapılır.

AYLIK BÜLTENLER: Kampüs İlkokulu aylık bültenimizde, yaptığımız geziler, etkinlikler ve kutlama haberlerinin yanında öğretmenlerimizin ve psikologumuzun eğitici yazıları da bulunur.  İlkokul biriminde gerçekleşen tüm etkinlikleri içeren bültenimiz her ayın sonunda velilerimize gönderilir.

 

ATÖLYELER VE KULÜPLER

-Görsel Sanatlar

-Akıl Oyunları

-Drama

-Jimnastik

-Halk Oyunları

-Robotik Kulübü

-Basketbol Kulübü

-Voleybol Kulübü

-Futbol Kulübü

-Tenis Kulübü

-Bale Kulübü

-Minik Sanatçılar Kulübü

-Yaratıcı Eller Kulübü

-Tiyatro Kulübü

-Piyano Kulübü

-Gitar Kulübü

-Keman Kulübü

Test

Form Gönderimi

Tamam